Τι κάνει το μάθημα των αρχαίων ελληνικών τόσο ξεχωριστό

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών ασχολείται εντατικά με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας με βάση των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό γνώρισμα του αρχαίου ελληνικού μαθήματος είναι η μετάδοση της εμπειρίας των αρχικών διαδικασιών  (π.χ. σταδιακή εμφάνιση της λογοτεχνίας, της επιστήμης και της φιλοσοφίας).

Αυτά έχουν διαμορφώσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέχρι σήμερα. Έτσι, η αρχαία Ελλάδα είναι ένα ζωντανό μέρος της κοινωνικής μας ζωής: τη συναντάμε στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες, επιπλέον στην πολιτική σκέψη, τη φιλοσοφία και την ηθική της εποχής μας.

Η γλώσσα της ζει σε πολλούς όρους της γλώσσας μας και εξακολουθεί να γράφεται και να ομιλείται σήμερα στη σύγχρονη μορφή της, τα νέα ελληνικά.

Βάσει αυτής της εμπειρίας, το μάθημα των ελληνικών μεταδίδει μια γνώση προσανατολισμού που είναι σημαντική για τη σημερινή εποχή, με προσόντα που έχουν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, μέσω της προώθησης γλωσσικών, πολιτιστικών και προσωπικών ικανοτήτων, με αποτέλεσμα να προάγεται διαρκώς η γενική μόρφωση και η ικανότητα για σπουδές.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι στην εποχή της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης οι εξειδικευμένες γνώσεις καθίστανται παρωχημένες σε όλο και μικρότερα χρονικά διαστήματα.

1. Η διαφοροποίηση της ελληνικής γλώσσας και του λεξιλογίου της, το οποίο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη γερμανική γλώσσα (ξένες και δάνειες λέξεις) αναπτύσσουν τις ικανότητας στην μητρική γλώσσα, τον συνειδητό γλωσσικό προβληματισμό και την ικανότητα αντιμετώπισης της ορολογίας στις ανθρωπιστικές και φυσικές επιστήμες.

Ταυτόχρονα, η συστηματική ανάπτυξη της ελληνικής γραμματικής εμβαθύνει τη γνώση των βασικών γλωσσικών κατηγοριών. Μέσω της μετάφρασης, της ερμηνείας και της σύγκρισης μεταφράσεων, προάγεται η αναλυτική-κριτική σκέψη, η μεθοδολογική επίγνωση, η ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και η δημιουργικότητα.

Επιπλέον, η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών (με μοναδικό τρόπο για μια κλασική γλώσσα) προσφέρει επίσης την προσέγγιση για την απόκτηση επικοινωνιακής ικανότητας στα Νέα Ελληνικά: περίπου το 25% του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται στα σημερινά εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών υπάρχει εντελώς πανομοιότυπο στα Νέα Ελληνικά.

Λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή στην προφορά, αυτό το λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλές προσπάθειες για την ενσωμάτωση των Νέων Ελληνικών στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών.

2. Οι αρχαίοι Έλληνες άσκησαν διαρκή επιρροή στην Ευρώπη. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας εισάγει τους μαθητές στο υπόβαθρο και τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού και προάγει μια ιστορικά θεμελιωμένη ευρωπαϊκή ταυτότητα καθώς και την ιστορική συνείδηση. Έτσι, τα ελληνικά αποτελούν ένα σημαντικό βασικό μάθημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

Λογοτεχνικός-μυθολογικός τομέας:

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών εισάγει βασικές μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (π.χ. έπος, τραγωδία, κωμωδία, ποίηση, ιστοριογραφία) και βασικά μυθολογικά πρότυπα της Ευρώπης (π.χ. Αχιλλέας, Αντιγόνη, Μήδεια, Οδυσσέας και Οιδίπους ως πρότυπα των ανθρώπινων υπαρξιακών προβλημάτων).

Φιλοσοφικός-ηθικός τομέας:

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών παρέχει μια συστηματική εικόνα των θεμελίων της δυτικής φιλοσοφίας (π.χ. Θαλής, Ηράκλειτος, Επίκουρος, Σωκράτης και Πλάτωνας). Ως εκ τούτου, υπάρχει πάντα λόγος για εντατικές συζητήσεις στην τάξη σχετικά με βασικά προβλήματα και συνθήκες της ανθρώπινης ζωής. Το μάθημα των ελληνικών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ηθικά θεμελιωμένες αξίες (π.χ. τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι ευτυχία, πού βρίσκεται η προέλευση του κόσμου;)

Πολιτικοκοινωνικός τομέας:

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών παρέχει μια εικόνα των ιστορικών θεμελίων των πολιτικών συστημάτων (π.χ. δημοκρατία, μοναρχία, αριστοκρατία). Μεταδίδει βασικές πολιτικές ικανότητες και ευαισθητοποιεί στα κοινωνικά προβλήματα - απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πολίτη ενός δημοκρατικού κράτους.

Αρχιτεκτονικός-καλλιτεχνικός τομέας:

Στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών γίνεται μια συνάντηση με σημαντικά βασικά στοιχεία των καλών τεχνών και της αρχιτεκτονικής και την αποδοχή τους στην Ευρώπη (αγγειογραφία, ανάγλυφο, μαρμάρινη και χάλκινη γλυπτική, ναοί, θέατρο).

Χριστιανικός-θρησκευτικός τομέας:

Τα ελληνικά είναι η πρωτότυπη γλώσσα της Καινής Διαθήκης και προσφέρουν μια γενική εικόνα των θεμελίων της χριστιανικής θρησκείας. Για παράδειγμα, πολλοί βασικοί όροι του χριστιανισμού προέρχονται από τα ελληνικά: Βίβλος (= βιβλίο), Ευαγγέλιο (= καλή είδηση), Πεντηκοστή (= 50η ημέρα μετά το Πάσχα).

3. Η κοινωνία δικαίως απαιτεί επανειλημμένα από τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης να προωθούν το αίσθημα αξιών και την προθυμία ανάληψης ευθυνών εκ μέρους των μαθητών τους. Ακριβώς εδώ το μάθημα ελληνικών, λόγω του ειδικού του περιεχομένου, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών.

Οι Έλληνες ασχολήθηκαν εντατικά με τον κόσμο γύρω τους: Τα ερωτήματά τους αφορούσαν τον άνθρωπο, την κοινωνία, τη φύση και τη θρησκεία.

Έτσι, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας έχει στη διάθεσή της μια μοναδική δεξαμενή κειμένων που - με εξαιρετική λογοτεχνική ποιότητα - φέρνουν τον μαθητή αντιμέτωπο με τα βασικά προβλήματα και τις συνθήκες της ανθρώπινης ζωής.

Η παιδαγωγική ποιότητα των κειμένων αυτών έγκειται στον πρωτότυπο και θεμελιώδη χαρακτήρα τους, ο οποίος υπερβαίνει την ιστορική εποχή εμφάνισής τους:

Το ερώτημα του Πλάτωνα σχετικά με την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση του ανθρώπου ή την ιδανική πολιτεία μας φέρνει αντιμέτωπους με ερωτήματα που δεν έχουν χάσει τίποτα από την επικαιρότητά τους ακόμη και για τη δημοκρατική μας κοινωνία και μας προκαλούν σε κριτική συζήτηση,

ο ιστορικός Ηρόδοτος συζητά το πρόβλημα των πολιτισμικών αντιθέσεων και ταυτόχρονα επιδεικνύει πολιτισμική ανοχή προς το ξένο,

Η αττική τραγωδία ασχολείται σε βάθος με το ακόμη επίκαιρο πρόβλημα της ανθρώπινης ενοχής- ο μύθος απεικονίζει τις βασικές καταστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης σε διάφορες λογοτεχνικές μορφές, π.χ. τη μοίρα του Οδυσσέα ή της Αντιγόνης.

Παρά την προέλευσή τους σε μια εποχή πολύ μακρινή από τη δική μας, τα κείμενα αυτά μπορούν να φέρουν τον αναγνώστη αντιμέτωπο με τη δική του κατάσταση ζωής και έτσι να διεγείρουν μια κριτική συζήτηση.

Σε αντίθεση με την άποψη των ουμανιστών και των νέων-ουμανιστών που περιγράφηκε παραπάνω, οι σκέψεις των Ελλήνων συγγραφέων δεν έχουν γενικά πρότυπο χαρακτήρα για εμάς σήμερα και δεν προσφέρουν υποδειγματικές οδηγίες για δράση. Αντιπροσωπεύουν, ωστόσο, μοντέλα σκέψης που χρησιμεύουν ως παραδείγματα για την παρουσίαση και τη συζήτηση προβλημάτων.

Αυτή η ενασχόληση με επιστημονικά, φιλοσοφικά ή κοινωνικοπολιτικά μοντέλα σκέψης, που είναι χαρακτηριστική του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών και τα βασικά ερωτήματα που τίθενται επανειλημμένα: "Τι; Πώς; Γιατί; "Για ποιο λόγο;" οδηγούν στο ερώτημα για την αιτία και το νόημα των πραγμάτων.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τα τρέχοντα προβλήματα με βάση τα αρχαία κείμενα και να συζητούν τις λύσεις τους, να προβληματίζονται για εναλλακτικές λύσεις στους σημερινούς τρόπους ζωής και σκέψης και να σχεδιάζουν προοπτικές για το μέλλον.

Επιπλέον, το μάθημα των ελληνικών προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσανατολισμένη σε σχέδιο εργασίας διαθεματική, συγκεκριμένα με τα μαθήματα Βιολογία, Χημεία, Παραστατικές Τέχνες (ή Δραματική Σχεδίαση), Γερμανικά, Ηθική, Ιστορία, Τέχνη, Λατινικά, Μαθηματικά, Μουσική, Φιλοσοφία, Φυσική και Θρησκευτικά.

Τα ελληνικά μπορούν να αναλάβουν το ρόλο ενός "μαθήματος ενσωμάτωσης", φέρνοντας σε επαφή τις φυσικές, τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η προώθηση των διαφοροποιημένων γλωσσικών ικανοτήτων, η έντονη αναφορά στο παρόν, η εμπειρία των αρχικών διαδικασιών που συναντάται ξανά και ξανά με τον βαθυστόχαστο ευρωπαϊκό προσανατολισμό της και η ποικιλία του περιεχομένου καθιστούν το μάθημα των αρχαίων ελληνικών σε ένα ολιστικό μάθημα γλώσσας και πολιτισμού με ξεχωριστό προφίλ.

Πηγή: Σύλλογος κλασσικών φιλολόγων Γερμανίας

Η ιστοσελίδα μας είναι πολύγλωσση, όσες και όσοι είναι γνώστες της γερμανικής γλώσσας μπορούν να πατήσουν το σύνδεσμο της παραπάνω πηγής για να διαβάσουν το άρθo στα γερμανικά.

 

Pin It

Ετικέτες: Ελληνική Γλώσσα, Μάθημα αρχαίων ελληνικών

Εκτύπωση Email

Comments powered by CComment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε ένα παγκόσμιο δίκτυο Ελλήνων του Εξωτερικού. Οι στόχοι του δικτύου μας είναι:

Η ενίσχυση των δεσμών των Ελλήνων του εξωτερικού τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ελλάδα

Η διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο κόσμο.

Υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν τον ελληνισμό του εξωτερικού

Η έγκυρη ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού για θέματα που αφορούν την πατρίδα και τον κόσμο

Η δημιουργία δικτύων δημοκρατικού διαλόγου

Η ανάπτυξη ελεύθερης/κριτικής σκέψης και έκφρασης για τα μικρά και μεγάλα θέματα του ελληνισμού

 

 

 

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Διασποράς (www.hellenic-diaspora.net) κατασκευάσθηκε τον Μάιο του 2020 από ένα παγκόσμιο δίκτυο Ελλήνων του εξωτερικού και προσκαλεί όλες και όλους που θέλουν να ασχοληθούν εθελοντικά με την αρθρογραφία ή την κοινοποίηση άρθρων της αρεσκείας των.

Τους στόχους του δικτύου μας μπορείτε να τους βρείτε στην αρχική σελίδα κάτω αριστερά.

Η ιστοσελίδα μας έχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν τους Έλληνες του εξωτερικού. Τα μέλη μας επιλεγούν φυσικά τα αγαπημένα τους θέματα.

Η Ελληνική Διασπορά είναι μια ιστοσελίδα στην οποία τα μέλη της αποτυπώνουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις γνώσεις τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Διαβάστε όλη την αγγελία εδώ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ