ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (#ΕΟΚΜΒ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΗ;

Κώστας Καραμάρκος
Χτες βράδυ, γύρω στις 9:30 μ.μ., στάλθηκε στα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας (ΕΟΚΜΒ) η σχετική ειδοποίηση, καθώς και ο εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Κοινότητας και από ορκωτούς λογιστές, οικονομικός απολογισμός του έτους 2023, ενόψει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) του οργανισμού, στις 12 το μεσημέρι, την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024, στο Aplington Grammar School.
Ως ενεργό μέλος της ΕΟΚΜΒ για πάνω από 40 χρόνια τώρα, επισημαίνω τα παρακάτω:
1. Τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόσκληση-ενημέρωση για την ΕΓΣ στέλνονταν στα μέλη τουλάχιστον 21 μέρες νωρίτερα. Φέτος, η πρόσκληση στλάθηκε αργά το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου (ούτε καν 13 κανονικές μέρες πριν). Τα ηλικιωμένα μέλη της Κοινότητας Μελβούρνης που δεν έχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις, είναι σημαντικός ο αριθμός αυτών των μελών, θα λάβουν την ειδοποίηση ακόμα πιο καθυστερημένα, με το ταχυδρομείο. Αν λάβουμε υπόψη ό,τι για συζήτηση θεμάτων στην ΕΓΣ τα μέλη χρειάζεται να ειδοποιήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο 7 ημέρες νωρίτερα, τότε... Καταλαβαίνουμε πόσο στενά γίνονται τα χρονικά περιθώρια για να είναι το Δ.Σ. υπόλογο στα μέλη του και στο ανώτατο όργανο της ΕΟΚΜΒ, την Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Τις τελευταίες δεκαετίες επίσης, ο οικονομικός απολογισμός συζητούνταν και εγκρίνονταν σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού. Δε γνωρίζουμε πότε έγινε η σχετική συνάντηση του Δ.Σ. της Κοινότητας για την έγκριση του φετινού απολογισμού, υπάρχει όμως αναφορά των ορκωτών λογιστών πως έχει περάσει σχετικό ψήφισμα έγκρισής του από το Συμβούλιο.
3. Μια και το Δ.Σ. πέρασε σχετικό ψήφισμα έγκρισης του οικονομικού απολογισμού, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πως υποδέχτηκαν και πώς αντέδρασαν τα μέλη του στο άκουσμα της είδησης ό,τι το έλλειμα του 2023 είναι της τάξης των 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι δηλαδή έλλειμα ρεκόρ στα 127 χρόνια της ιστορίας της Κοινότητας. Ποιες ανησυχίες τους διατύπωσαν αυτοί/ες που θεωρητικά κάνουν κουμάντο;
4. Κυρίως, αν λάβουμε υπόψη ό,τι η επιχορήγηση των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, για το κέντρο του Russel St, δεν έχει δοθεί ακόμα στην ΕΟΚΜΒ. Το ίδιο ισχύει και για τα 1,8 εκατομμύρια δολάρια που υποσχέθηκε προεκλογικά η νυν εργατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ανακαίνιση των εκκλησιαστικών χωλ της Κοινότητας. Γιατί καθηστερούν, πότε θα εκταμιευθούν τα χρήματα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δ.Σ.; Στον οικονομικό απολογισμό της περασμένης χρονιάς είχε ειπωθεί πως η Κοινότητα περίμενε την εκταμίευση των κονδυλίων μέσα στο 2023.
5. Επίσης, είναι λογικό τα μέλη να περιμένουν απαντήσεις για το λόγο για τον οποίο οι μισθοί προσωπικού αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο δολάρια. Χρειάζονται όλοι/ες οι νέοι/ες εργαζόμενοι/ες που προσλήφθηκαν; Πότε αποφάσισε το Δ.Σ. για τις προσλήψεις τους; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των νέων εργαζομένων; Με ποια κριτήρια αξιολογείται η εργασία τους; Είναι βιώσιμη οικονομική επιλογή οι νέοι εργαζόμενοι; Συνάδουν οι προσλήψεις τους με την υλοποίηση στρατηγικών στόχων της Κοινότητας Μελβούρνης;
6. Από όσα μπορώ να θυμηθώ, όλοι/ες επίσης μπορούμε να ανατρέξουμε στους σχετικούς οικονομικούς απολογισμούς προηγούμενων ετών, ο προϋπολογισμός για το εκπαιδευτικό έργο της Κοινότητας δεν ήταν ελλειματικός στο παρελθόν, ή ήταν ελλειματικός κατά μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Τώρα ,το έλλειμα φτάνει τα 945,000 δολάρια! Γιατί; Γιατί εκτοξεύθηκε; Πως γίνεται και στο παρελθόν η ΕΟΚΜΒ μπορούσε να παράγει άριστο εκπαιδευτικό έργο, χωρίς να παρουσιάζει αυτό το τεράστιο έλλειμα;
7. Μπορεί η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας να συνεχίσει να καλύπτει το ετήσιο έλλειμα των εκκλησιών της, που στο τέλος το οικονομικού έτους του 2023 ήταν της τάξης των 350.000 δολαρίων;
8. Πόσα χρήματα χάνει ετησίως ο οργανισμός από τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ/Πανηγυριού Αντίποδες στην οδό Lonsdale? Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες επιχορηγήσεις της πολιτειακής κυβέρνησης και του Δήμου της Μελβούρνης είναι της τάξης των 320.000 δολαρίων, καλύπτοντας μόνο ένα μέρος των εξόδων του Φεστιβάλ;. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα και να χρηματοδοτήσουμε χωρίς ελλείματα, η με το ελάχιστο δυνατό έλλειμα, την ετήσια συλλογική δημόσια έκφρασης της ταυτότητάς μας στη Μελβούρνη;
9. Στον οικονομικό απολογισμό, αναφέρεται ένα συνολικό έλλειμα των διαφόρων εκδηλώσεων της Κοινότητας ανέρχεται στα περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Ποιες εκδηλώσεις της Κοινότητας προκαλούν ελλείματα; Πόσα είναι τα επιμέρους ελλείματα των διαφόρων εκδηλώσεων; Πώς σκοπεύει να τα αντιμετωπίσει αυτά τα ελλείματα το Δ.Σ.;
10. Τέλος, το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορεί η ΕΟΚΜΒ έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, να έχει αρκετά εισοδήματα από τις δραστηριότητες της, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές λειτουργικές της δαπάνες, στοχεύοντας σε πλεόνασμα στους ετήσιους οικονομικούς της απολογισμούς. Χωρίς να χρειαστεί μελλοντική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού; Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ΕΟΚΜΒ, για να αποφύγει τη χρεοκοπία, ζήτησε και είχε την οικονομική συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, που σε σημερινές τιμές πρόσφερε 15 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας!
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Pin It

Εκτύπωση Email

Comments powered by CComment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε ένα παγκόσμιο δίκτυο Ελλήνων του Εξωτερικού. Οι στόχοι του δικτύου μας είναι:

Η ενίσχυση των δεσμών των Ελλήνων του εξωτερικού τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ελλάδα

Η διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο κόσμο.

Υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν τον ελληνισμό του εξωτερικού

Η έγκυρη ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού για θέματα που αφορούν την πατρίδα και τον κόσμο

Η δημιουργία δικτύων δημοκρατικού διαλόγου

Η ανάπτυξη ελεύθερης/κριτικής σκέψης και έκφρασης για τα μικρά και μεγάλα θέματα του ελληνισμού

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

 

 

 

ΓΙΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γίνε εθελοντής-συνεργάτης

Είμαστε ένα ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικό μέσον ενημέρωσης. H Ελληνική Διασπορά δημοσιεύει ένα φάσμα κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών και πολιτικών θεμάτων μέσα από έναν προοδευτικό φακό, που εστιάζει σε θέματα που απασχολούν τα κοινωνικά κινήματα, την εργασία, και τον ακτιβισμό της κοινωνίας των πολιτών.

Ξεκινήσαμε τον Απρίλη του 2020 ως μια μικρή ομάδα οραματιστών, αποτελούμενη από δημοσιογράφους, αρθρογράφους, καλλιτέχνες, ακτιβιστές και τεχνικούς που προέρχονται από τον απόδημο ελληνισμό.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος της προσπάθειας μας, και της μελλοντικής εξέλιξής μας, συμβάλλοντας...

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ